top of page

【搬屋物料】常用包裝物料


免費搬運包裝物料

講起搬屋,相信大家都會諗起紙箱📦同膠紙,佢哋喺搬屋界絕對係地位超然,基本上係必備工具!不過放入箱都要有技巧,最好當然係放滿之餘,又唔好太重(混合重及輕的物品放入同一個紙箱)就最能夠保護到您嘅物品。而最多人擔心嘅就係易碎品點處理,好多人會用氣泡塑布(俗稱bubble紙)嚟包,有需要嘅話,我哋係可以提供適當bubble紙比大家,不過其實易碎品有好多包法,有機會再話比大家知! 除咗以上三種常用物料之外,高永搬屋亦會因應需要,提供特殊嘅包裝物料,例如保護家私或電器嘅保護毯及綑膜等。另外我哋仲有一種特製嘅物料,下次再同大家詳細分享!有需要,高永一定會盡力諗辦法為您帶嚟一次絕對安心嘅搬屋服務!我哋嘅報價會包括適量嘅物料,並且會提供一次免費派送服務,明碼實價,絕對唔會巧立明目,濫收費用!


我哋而家仲做緊優惠!只要like同follow高永搬屋嘅Facebook同Instagram,搬屋/搬寫字樓即減$100!咁簡單就慳到$100,您都快啲like啦!


想知道更多關於搬屋/搬office嘅資訊?記得留意我哋嘅Facebook同Instagram啦!

------- 🚚高永搬屋官方網站:https://www.goingmovinghk.com/ 📲線上報價/查詢:http://bit.ly/goingmoving / +852 5595 7455 (Whatsapp)


コメント


bottom of page