top of page

【綠置居2022】


綠置居2022

新一期「出售綠表置居計劃(綠置居)單位2022」後日就開始接受申請!由9月29日起至到10月12日晚上7時,有意購入粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑3個新發展項目嘅您記得把握呢次以市價41折發售嘅機會喇。至於未係好了解咩係綠置居、唔肯定自己符唔符合申請資格嘅話,我哋一齊嚟睇吓高生有咩講啦!

咩係綠置居

綠置居全名係「綠表置居計劃」,即係政府每年都會將一定嘅新公屋項目,以買賣方式售予合資格人士,由於申請表格係綠色,所有就叫綠置居喇。綠表申請人必須符合一定資格,簡單嚟講主要對象就係現居於公屋住戶及合資格嘅公屋申請人,旨在協助綠表申請者自置居所,從而騰出更多公屋單位,縮短公屋輪侯時間,亦因為咁,綠置居項目嘅售價會設定為公屋住戶嘅消費水平,首期分分鐘只需要數萬蚊。


綠置居申請資格

1. 通過詳細資格審查並獲核實為符合入住公屋資格的公屋申請者

2. 房委會及房協轄下之公屋住戶,但不包括「有條件租約」的住戶

3. 獲核實符合「公務員公共房屋配額」或「為初級公務員提供一次過公共房屋特別編配」申請資格的人士

4. 受政府清拆計劃或天災影響,獲核實符合資格入住公屋的人士

5. 離婚/分戶,並獲核實符合資格入住公屋的公屋住戶

6. 持有房屋署簽發有效《保證書》並獲核實符合資格入住公屋的前公屋住戶


以下人士不合資格:

1. 透過房委或房協「特快編配計劃」獲配單位,而租約生效日期未滿 3 年

2. 以按月暫准租用證形式租住房委或房協過渡性暫租住屋單位

3. 房委會有條件租約住戶

4. 房協乙類出租屋邨住戶


綠置居揀樓次序

綠置居揀樓次序同居屋一樣,會按電腦攪珠結果隨機排列,其中再根據申請人嘅類別而定(房委會預計綠置居2022會喺今年第四季進行攪珠,並於2023年第一季開始按申請類別嘅優先次序邀請合資格申請者揀樓)。

所有家庭及一人申請者都會獲發一個基本揀樓次序,而參加咗「家有長者優先選樓計劃」嘅家庭申請者,會額外獲發同一個類別嘅揀樓次序,因為政府為呢類申請者預留咗大約30%配額,即係話合資格嘅申請人分別會有基本「家庭」申請者揀樓次序及一個「家有長者優先選樓計劃」揀樓次序,總共2次機會。


綠置居2022

按照現行定價機制,綠置居單位嘅折扣率會較上一次居屋銷售計劃嘅折扣率高10%。根據「居屋2022」最終折扣率49%計算,「綠置居2022」新單位售價按最終折扣率評定為市值嘅41折。單位售價由75萬至271萬不等,如果以綠表買家需要支付5%首期計算,最平大約$40,000首期就可以上車。


綠置居2022總共推出3個屋苑、合共4,693個單位: 1. 粉嶺清濤苑: 776個單位,實用面積約277平方呎至約447平方呎,呎價為$4,490